Vrijwilligerswerk en een uitkering

U mag onder voorwaarden vrijwilligerswerk doen als u een uitkering heeft.

Voorwaarden vrijwilligerswerk
Uw vrijwilligerswerk mag u niet afhouden van betaald werk. Het vrijwilligerswerk mag ook uw kansen op betaald werk niet verkleinen. Daarnaast mag u geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering betaald zou worden.

Betaald werk en vrijwilligerswerk
Werkt u als vrijwilliger en krijgt u een (passende) betaalde baan aangeboden, dan moet u stoppen met uw vrijwilligerswerk onder werktijd. In uw vrije tijd kunt u wel vrijwilligerswerk blijven doen.

Informeer bij uitkerende instantie 
Als u met een uitkering vrijwilligerswerk wilt gaan doen, kunt u het beste eerst contact opnemen met de instantie waarvan u uw uitkering ontvangt. De uitkerende instantie kan u informeren over uw rechten en plichten. Ga direct naar de website van het UWV.

Stimuleringspremie vrijwilligerswerk
Gemeenten kunnen premies geven aan uitkeringsgerechtigden om hen te stimuleren vrijwilligerswerk te doen. De hoogte en voorwaarden voor deze stimuleringspremies verschillen per gemeente. Uw gemeente kan u vertellen of u in aanmerking komt voor een stimuleringspremie. De stimuleringspremie wordt niet van uw uitkering afgetrokken.

Onkostenvergoeding
Als u vrijwilligerswerk doet, krijgt u soms een onkostenvergoeding. De instantie waarvan u uw uitkering ontvangt, kan u vertellen of uw onkostenvergoeding met uw uitkering verrekend wordt.

Moet ik mijn vergoeding voor vrijwilligerswerk opgeven bij de Belastingdienst?
Vrijwilligers kunnen een onbelaste vergoeding krijgen. Als de hoogte van deze vrijwilligersvergoeding onder bepaalde grenzen blijft, hoeft u hierover geen belasting te betalen. Kijk naar de voorwaarden vrijwilligersvergoeding op de website van de belastingdienst.

U bent vrijwilliger als u aan de volgende voorwaarden voldoet. U verricht werkzaamheden voor:
– een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld
– een sportvereniging of sportstichting
– een ANBI
– U bent niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of sportstichting.

U doet de werkzaamheden niet voor uw beroep. De vergoeding die u voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.