Vrijwilligersraad

Het werk van de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht, draait voor een groot deel op vrijwilligers. Om te laten zien dat die bijna 200 vrijwilligers serieus genomen worden is op 10 april 2018 een vrijwilligersraad geïnstalleerd.

De vrijwilligers zijn essentieel, zij zijn de ogen en oren in de samenleving, en achter de voordeuren van Woensdrecht. Zonder de vrijwilligers kan BWI niet goed signaleren waar ondersteuning nodig is en kan BWI geen hulp of activiteiten organiseren. Omdat de organisatie zo vertrouwt op vrijwilligers is het belangrijk die vrijwilligers ook een formele positie in de organisatie te geven.

Bij de start van de vrijwilligersraad bestaan de leden uit 3 personen, zijnde Leny Jansen-van Deelen, Wim van Herk en Gerda van der Schot-Jaspers. Een groei naar 5 leden is het wenselijk aantal. Deze vijf leden wenst de raad het liefst uit verschillende geledingen van het BWI te krijgen.

De vrijwilligersraad heeft ongeveer dezelfde rol als een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De vrijwilligersraad geeft de mogelijkheid om mee te denken in het beleid van BWI. Wanneer vrijwilligers vragen of wensen hebben, kunnen zij die altijd kwijt bij een orgaan dat ook formeel zeggenschap heeft.

De samenwerking tussen vrijwilligers en BWI loopt prima, om dit in de toekomst te waarborgen is de vrijwilligersraad een goede zaak. Het is belangrijk om te weten wat de vrijwilligers willen.

Als door het instellen van de vrijwilligersraad in de toekomst nog beter samengewerkt kan worden, dan betekent dat ook dat het BWI nog beter kan door ontwikkelen. Woensdrecht plukt daar zijn vruchten van.

Heeft u vragen, of wenst u contact op te nemen met de vrijwilligersraad kunt u een email sturen naar:
vrijwilligersraad@bwiwoensdrecht.nl