Steunpunt Vrijwilligerswerk

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is een centraal punt bij Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht.  

Functies vanuit het steunpunt zijn:

  • informatie, advies en ondersteuning
  • vacaturebemiddeling
  • inzetten / begeleiding vrijwilligers op basis van vraagstelling, na brede intake
  • organiseren van vraaggerichte cursussen voor en door vrijwilligers, verenigingen / stichtingen

De coördinatoren vrijwilligerswerk zijn de contactpersonen van het steunpunt vrijwilligerswerk. Zij denken graag mee met (potentiële) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Meer informatie of contact
Bel naar telefoonnummer 0164-672 049. Of stuur een e-mail naar: Vrijwilligerswerk@bwiwoensdrecht.nl