Veel gestelde vragen over vrijwilligerswerk

Wat is vrijwilligerswerk?
Vrijwilligerswerk is werk dat onbetaald en zonder verplichtingen gedaan wordt voor anderen of de samenleving.

Welke voorwaarden gelden voor vrijwilligerswerk?
De inzet van vrijwilligers mag geen winstoogmerk hebben en mag niet concurreren met betaald werk. Het werk moet een aanvullend karakter hebben en mag geen betaald werk verdringen.

Waarom is vrijwilligerswerk belangrijk?
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor sportverenigingen, culturele instellingen, wijkverenigingen en organisaties zoals het Rode Kruis en de Zonnebloem. Denk aan de vrijwillige trainers, de gastvrouwen in een ontmoetmgspunt die gasten een welkom gevoel geven, activiteiten in de wijk of het dorp, de oude dame in de straat die elke week weer blij is dat de buurjongen de vuilnis aan de straat zet.
Met vrijwilligerswerk blijven mensen actief, doen zij sociale contacten op en kunnen zij nieuwe vaardigheden leren.

Wat is informele zorg?
De hulp en zorg die wordt gegeven door vrijwilligers, maar ook door mantelzorgers wordt ook wel informele, onbetaalde zorg genoemd. We praten over formele zorg als deze wordt geven door betaalde professionals.

Wat is het verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk?
Hoewel zorgvrijwilligers en mantelzorgers onbetaald hulp geven, is er wel een verschil. Het doen van vrijwilligerswerk is een vrije keuze. Mantelzorg overkomt je omdat iemand in je directe omgeving hulp of zorg nodig heeft.

Ben ik verzekerd als ik vrijwilligerswerk doe?
Doe je vrijwilligerswerk en krijg je bijvoorbeeld een ongeval of schade? BWI heeft een verzekering afgesloten voor vrijwilligers. Vraag naar de details bij de coördinator.

Ik heb een uitkering. Mag ik dan vrijwilligerswerk doen?
Als je een uitkering hebt, mag je vrijwilligerswerk doen. Er gelden wel voorwaarden. Vrijwilligerswerk mag betaald werk niet in de weg staan. Het vrijwilligerswerk mag ook jouw kansen op betaald werk niet verkleinen. Daarnaast mag je geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering betaald zou krijgen. Bent u ouder dan 27 jaar? En ontvangt u een kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan wordt deze vergoeding niet ingehouden op jouw uitkering. Er geldt wel een bedrag van maximaal € 150,- per maand. Per jaar is het € 1.500,-. Vraag altijd vooraf toestemming voor vrijwilligerswerk aan de uitkeringsinstantie, dit om misverstanden te voorkomen.