Startpunt Grip op Geld

Rondkomen met een minimum inkomen is niet gemakkelijk. We kennen in Nederland diverse toeslagen en aanvullingen op het inkomen.

Voor veel mensen is het niet duidelijk waar men recht op heeft en kunnen formulieren ingewikkeld zijn om in te vullen.

Vanuit het Startpunt Grip op Geld  kunnen alle inwoners van de gemeente Woensdrecht helpen bij het aanvragen van o.a.:

 • Toeslagen, huur, zorg en kinderopvang
 • Kindgebonden budget
 • Studiefinanciering
 • Bijzondere bijstand
 • Intermediair Woensdrechts Sportfonds
 • Intermediair Jeugdsportfonds
 • Intermediair Kinderhulp
 • Intermediair Stichting Leergeld
 • Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Als vrijwilliger ondersteun je de bewoner hierbij. Je helpt bij het aanvragen en wordt ondersteunt door de coördinator en de andere vrijwilligers.

Competenties:

 • Affiniteit hebben met het aanvragen van voorzieningen en administratieve taken
 • Enthousiast
 • Beheersing van de Nederlandse taal
 • sociale en communicatieve vaardigheden
 • computervaardig
 • respect voor andere normen en waarden.

Voor nadere informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de coördinator steunpunt vrijwilligerswerk bij BWI, vrijwilligerswerk@bwiwoensdrecht.nl of 0164-672049