Steunpunt Statushouders

Steunpunt Statushouders

Vanuit het Steunpunt Statushouders begeleiden wij statushouders zo goed mogelijk bij de integratie in de Woensdrechtse samenleving. Het doel is om statushouders zo snel als mogelijk zelfstandig te laten functioneren in onze gemeente.

Binnen het steunpunt wordt er veel gewerkt met vrijwilligers die o.a. zorgen voor administratieve -, juridische en maatschappelijke begeleiding.

Meer informatie

Heb je interesse een project te starten ter bevordering van de integratie van statushouders? Klik voor nadere instructies omtrent het starten van een project op de onderstaande link.

Actiekaart Participatieverklaringstraject

Voor meer informatie over het Steunpunt Statushouders kun je contact opnemen via het telefoonnummer 0164 672 049.