Steunpunt statushouders

Steunpunt statushouders

Vanuit het steunpunt statushouders begeleiden we statushouders zo goed mogelijk bij de integratie in de Woensdrechtse samenleving. Het doel is om statushouders zo snel als mogelijk zelfstandig te laten functioneren in de gemeente.

Binnen het steunpunt wordt er veel gewerkt met vrijwilligers die o.a. zorg dragen voor de administratieve -, juridische en maatschappelijke begeleiding.

Meer informatie

Heeft u naar het lezen van bovenstaande informatie interesse om een project te starten ter bevordering van de integratie van statushouders.

Verdere instructies betreft het beginnen van een project, zie hieronder de link Actiekaart Participatieverkaringstrject .

Actiekaart Participatieverklaringstraject

Voor meer informatie over het steunpunt statushouders kunt u contact opnemen met Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht via het telefoonnummer 0164-672049.