Ouderenadviseur

De ouderenadviseur is een gespecialiseerde beroepskracht die het zelfstandig functioneren van de senior bevordert en streeft naar de vergroting van de zelfredzaamheid en het welbevinden van de oudere. De ouderenadviseur is iemand die met de oudere meedenkt, de verschillende mogelijkheden op een rijtje zet om vervolgens samen met de oudere te zoeken naar de meest geschikte oplossing. De ouderenadviseur geeft de oudere raad en treedt actief op om die diensten geleverd te krijgen die nodig zijn.

Wat kunnen de ouderenadviseurs betekenen:

• Voor alle vragen is er volle aandacht en wordt er goed geluisterd naar het verhaal.
• Samen met de oudere wordt het probleem in kaart gebracht en gezocht naar een mogelijke oplossing.
• De ouderenadviseur verwijst indien nodig naar de juiste instantie of bemiddelt hierin.
• De ouderenadviseur geeft informatie, advies en biedt ondersteuning bij vragen rondom welzijn, wonen en zorg.
• De ouderenadviseur verzorgt de aanvraag van persoonsalarmering en maaltijdservice.

 

Ook familie, zoals partner, eventuele kinderen, mantelzorgers en beroepskrachten kunnen een beroep doen op de ouderenadviseur als ze voor moeilijke keuzes komen te staan.

Meer informatie

Voor meer informatie over ouderenadvies kunt u contact opnemen met Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht via het telefoonnummer 0164-672049.