Mantelzorg ondersteuning

Mantelzorg is niet professionele zorg die geboden wordt aan een persoon in de omgeving gedurende een langere periode.

Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht richt zich op alle mantelzorgers jong en oud.
Extra zorg geven is niet aan leeftijd of herkomst gebonden. Iedereen kan te maken hebben of krijgen met extra zorg voor een naaste.

Soorten hulp en steun die de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht biedt zijn:
• emotionele ondersteuning
• informatie en advies
• praktische hulp
• lotgenotencontact
• cursussen
• mantelzorgbijeenkomsten

Wanneer kom ik in aanmerking voor het mantelzorgcompliment (lees verder)

Wanneer ben ik mantelzorger?

Zorg je langdurig en onbetaald  voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit uw omgeving. Dan ben je een van 4 miljoen mantelzorgers die Nederland rijk is. Daarvan helpen 610.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week.

Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen. (https://www.mezzo.nl)

Wanneer ben ik een jonge mantelzorgers?

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven. Hoe bereikt u jonge mantelzorgers en hoe ondersteunt u hen het best? Mezzo biedt u middelen om u daarbij te helpen.

Impact van mantelzorg op jongeren

Als jongeren langere tijd mantelzorg verlenen, kan dat verschillende negatieve gevolgen hebben:

opgroei- en opvoedproblemen door te veel verantwoordelijkheid en te weinig tijd voor de eigen ontwikkeling

lichamelijke en emotionele klachten zoals stress en vermoeidheid

meer behoefte aan zorg: jonge mantelzorgers doen op latere leeftijd vaker een beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg dan andere jongeren

Deze impact wordt vergroot doordat jonge mantelzorgers niet gauw over hun zorgen praten. Vaak weten ze niet waar ze hiervoor terecht kunnen. Daarom is het belangrijk om deze jongeren actief op te zoeken en te ondersteunen. (https://www.mezzo.nl)

Meer informatie

Voor meer informatie over mantelzorgondersteuning kunt u contact opnemen met Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht via het telefoonnummer 0164-672049.